Table of costs

Summary of Transfer and Bond Costs

Opsomming van Verband en Transport koste

 TABLE OF TRANSFER COSTS 2020

 

Transfer costs comprise Conveyancing Fees according to the guidelines plus VAT, Deeds Office Levy, Transfer Duty, and provision should also be made for petty disbursements.

Oordragskoste behels Aktebesorgersgelde volgens die riglyne plus BTW, Hereregte en Aktekantoorgelde en voorsiening moet gemaak word vir klein uitgawes.

Bond costs comprise Conveyancing Fees according to the guidelines plus VAT, Deeds Office Levy, and provision should also be made for petty disbursements.

Verbandkoste behels Aktebesorgersgelde volgens die riglyne plus BTW, Seëlreg en Aktekantoorgelde en voorsiening moet gemaak word vir klein uitgawes.